Privacy policy

Welkom op onze website

Marjoland hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid is mede van toepassing op Marjojob.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan Marjoland verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken het aanmelden op de nieuwsbrief of invullen van het contactformulier word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, of je in de toekomst over onze producten te informeren.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Marjoland verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het product zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die betrokken zijn bij de uiteindelijke levering. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij angelien@marjoland.com

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: angelien@marjoland.com

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Laatste wijziging: 10 december 2015